Prof. Dr. Gönül Çatlı
Obezite (Şişmanlık)

Obezite, vücuttaki yağ dokusunun sağlık sorunları oluşturacak düzeyde aşırı artması ile karakterize bir hastalıktır.

Devamını Göster

İnsülin Direnci

İnsülin pankreastan üretilen bir hormondur. Yediğimiz yiyeceklerin içindeki şeker bağırsaktan emilip kana karıştıktan sonra karaciğer, kas ve yağ dokusunda hücre içine alınır ve enerji kaynağı olarak kullanılır.

Devamını Göster

Tip 1 Diyabet

Tip 1 diyabet, çocuklarda en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Türkiye’deki her 10 bin çocuktan yedisi tip 1 diyabetlidir.

Devamını Göster

Prof. Dr. Gönül Çatlı | Endokrinoloji Uzmanı
Prof. Dr. Gönül Çatlı

Endokrinoloji Uzmanı / Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları

1981 yılında Ankara’da doğdu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde aldığı beş yıllık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminden sonra 2010 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Aynı yıl girdiği yan dal uzmanlık sınavında Türkiye üçüncülüğü derecesini elde etti. Dokuz Eylül Üniversitesinde üç yıl süreyle Çocuk Endokrinolojisi uzmanlık eğitimi aldıktan sonra 2013 yılında Çocuk Endokrinolojisi uzmanı oldu.

2016 yılında Doçent unvanını aldı. 2014-2021 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öğretim üyesi ve Çocuk Endokrinolojisi uzmanı olarak çalıştı.

Gönül Çatlı – DoktorTakvimi.com

Akademik Bilgiler

 • Obezite (şişmanlık)
 • İnsülin direnci
 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Hipoglisemi (şeker düşüklüğü)
 • Büyüme geriliği ve boy kısalığı
 • İştahsızlık
 • Büyüme hormonu eksikliği
 • Ergenlik sorunları (Erken ergenlik, ergenlik gecikmesi, aşırı tüylenme, adet düzensizliği, polikistik over sendromu)
 • Turner sendromu
 • Tiroid hastalıkları (Guatr, hipotiroidi, hipertiroidi, Haşimoto hastalığı, tiroid nodülü)
 • Cinsel gelişim bozuklukları (penis küçüklüğü, inmemiş testis, cinsiyet belirsizliği, hipospadias)
 • Böbreküstü bezi hastalıkları (Doğumsal adrenal hiperplazi, Addison hastalığı, Cushing sendromu)
 • Kemik ve kalsiyum metabolizması hastalıkları (Raşitizm, D vitamini eksikliği, osteoporoz)
 • Lisans – Yüksek lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998-2004)
 • DoktoraTıpta uzmanlık: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2005-2010)
 • DoktoraYan dal uzmanlık: Çocuk Endokrinolojisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010-2013)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı – Diyarbakır Çocuk Hastanesi | 2010
 • Çocuk Endokrin Yan Dal Asistanı – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | 2010-2014
 • Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı – İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2014-2015
 • Yardımcı Doçent – İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2015-2016
 • Doçent – İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2016-2021
 • Profesör – İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2021
 • Ege Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği, Üye, 2010
 • Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği, Üye, 2010
 • Büyüyen Çocuk Derneği, Üye, 2014
 • European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE), Üye, 2016
 1. Neonatal resusitasyon programı uygulayıcı kursu, 14-16 Haziran 2006, Ankara
 2. Çocuklarda ileri yaşam desteği programı uygulayıcı kursu, 27-30 Mayıs 2008, Ankara
 3. Pulmoner hastalıklarda deneysel hayvan modelleri kursu, Türk Toraks Derneği Okulu, 30-31 Ekim 2008, Ankara
 4. Certified Insulin Pump Trainer, 28 Ocak 2013, İzmir/Türkiye
 5. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Kullanımı Kursu Sertifikası
 6. Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu
 7. MedicReS Good Pediatric Endocrinology Research Course. 30 Mart-8 Nisan 2021.
 1. Çocukluk çağı diyabetik ketoasidozuna bağlı subklinik beyin ödemini öngörmede serum S100B, nöron spesifik enolaz ve gliyal fibriler asidik proteinin klinik önemi, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2013.
 2. Obez ve sağlıklı çocuklarda serum nesfatin-1 düzeyinin metabolik ve antropometrik parametreler ile olan ilişkisi, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2012-2013.
 3. Serum nesfatin-1, nörokinin A ve nörokinin B’nin pubertal gelişim bozukluğu olan çocuklarda patofizyolojik rolü, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2013-2014.
 4. Obez çocuklarda açlık ve tokluk serum nesfatin-1 düzeyinin insülin direnci ve metabolik parametreler ile olan ilişkisi, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2013-2014.
 5. 5-alfa redüktaz tip 2 eksikliği olan farklı yaş gruplarındaki hastalarda testosteron/dihidrotestosteron oranı için tanısal eşik değerlerin saptanması, Araştırma Projesi, Yürütücü, 2015.
 6. Subklinik hipotiroidili çocuklarda nöromusküler fonksiyonların elektronöromiyografi ile değerlendirilmesi, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2015.
 7. Obez Çocuklarda Serum Omentin-1 Düzeyinin Metabolik ve Antropometrik Parametreler ile Olan ilişkisi, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2012-2013.
 8. Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) olan çocuklarda vitamin D düzeyi ve vitamin D reseptörü gen polimorfizminin atak sıklığı üzerine etkisi, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2012.
 9. Subklinik hipotiroidili çocuklarda L-tiroksin tedavisi öncesi ve sonrası doku doppler ekokardiyografi ile kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2014-2015.
 10. Çocuk ve adolesanlarda endojen Cushing sendromunun tanı, tedavi ve prognozunun değerlendirilmesi, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2015.
 11. Subklinik hipotiroidili çocuklarda kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2013-2014.
 12. Subklinik hipotiroidili çocuklarda duyusal, davranışsal ve bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2013.
 13. Obez çocuklarda tiroid fonksiyon testlerinin ve idrarda iyot düzeyinin metabolik ve antropometrik parametreler ile olan ilişkisi ve bunların sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2014.
 14. Polikistik over sendromlu adolesanlarda serum ürokortin 2, ürokortin 3 ve AMH düzeylerinin araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2015.
 15. Obez çocuklarda oksitosin reseptör gen varyantlarının (rs53576 ve rs2254298) ve serum oksitosin düzeyinin metabolik parametreler, yeme davranışı ve psikiyatrik semptomlar ile olan ilişkisi (Proje Yürütücüsü ve sorumlusu, TUBİTAK onaylı proje, (Proje No: 217S291), 2017-2018
 16. Obez Çocuklarda Serum Nörotensin Düzeyinin Metabolik Parametreler ve Yeme Davranışı İle İlişkisi (Proje Yöneticisi, Uzmanlık Öğrenci Tezi (Gülten Cingöz), onaylı BAP projesi-2017-TDU-TIPF-0037), 2017-2018
 17. Obez ergenlerde duygu düzenleme, kaygı, dürtüsellik, aile işlevselliği ve nörotensin ilişkisinin kontrollerle karşılaştırılması (Yardımcı araştırmacı). 2017-2018
 18. Polikistik Over Sendromlu Adolesanlarda Akran Zorbalığı Agresyon ve Psikiyatrik Semptomların Değerlendirilmesi (Tez Danışmanı) 2019-2020
 19. Anne Sütündeki Parathorman Related Peptid Düzeyinin Anne Sütü ve Bebek Serumundaki D Vitamini Düzeyi ile İlişkisinin Araştırılması, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2019.
 20. Boy kısalığı olan ergenlerde internet bağımlılığı ve bunun bir parçası olan oyun bağımlılığı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2019.
 21. Tip diyabetli çocuğu okula giden annelerin diyabet bilgi düzeylerinin ve kaygı durumlarının değerlendirilmesi Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2020.
 22. Gebelik haftasına göre küçük bebeklerin anne sütündeki aktif ghrelin ve nesfatin 1 düzeylerinin antropometrik ölçümler ile ilişkisi, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2020.
 23. Büyüme hormonu nörosekretuvar disfonksiyonu ve idiyopatik boy kısalığı tanılarıyla büyüme hormonu tedavisi kullanmış olan olguların büyüme hormonu uyku profili sonuçlarının ve tedaviye yanıtlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2020
 24. Pediatrik diyabetik ketoasidoz olgularında sevk öncesi ve sırasındaki tedavi yönetim farklılıkları ve kısa dönem sonuçlarla ilişkisi, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2020
 25. Yeni tanı tip 1 diyabetli çocuklarda başlangıç insülin dozlarının balayı dönemine etkisinin araştırılması, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2020
 26. Polikistik Over Sendromlu Adolesanlarda Serum MOTS-c Düzeyinin ve MOTS-c Gen Polimorfizmi ‘rs111033358’nin Değerlendirilmesi (Proje Yürütücüsü ve sorumlusu, TUBİTAK onaylı proje, (Proje No: 220S651), 2021-

o XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi (4-8 Kasım 2014, Bursa) Yan dal uzmanlık öğrencileri için, yazılı sınav birinciliği.

o Gönül Çatlı, Mustafa Kır, Ahmet Anık, Nuh Yılmaz, Ece Böber, Ayhan Abacı. Subklinik Hipotiroidili Çocuklarda L-Tiroksin Tedavisinin Sol Ventrikül Fonksiyonlarina Etkisi. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 01-05 Ekim 2013, Edirne. Sayfa 294.  P166. Poster birincilik ödülü

o Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Ayhan Abacı, Tuncay Küme, Ece Böber. Obez çocuklarda açlık ve tokluk serum nesfatin düzeylerinin antropometrik ve metabolik parametreler ile olan ilişkisi. 57. Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya. S016. (Sözel Sunum, İkincilik ödülü)

o Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Ayhan Abacı, Hüseyin Anıl Korkmaz, Korcan Demir, Ayça Altıncık, Erkan Sarı, Ediz Yeşilkaya, Hale Ünver Tuhan, Behzat Özkan, Sefa Kızıldağ, Ece Böber. Gençlikte Ortaya Çıkan Erişkin Tip Diyabet (Mody) Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Yeni Nesil Dizi Analizi Yöntemi ile Tanımlanmış Genlerin Araştırılması. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinolji ve Diyabet Kongresi. 4-8 Kasım 2014, Bursa. P253. (Sözel Sunum, İkincilik ödülü)

o Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Hale Ünver Tuhan, Ayhan Abacı, Ece Böber. Hiperinsülinemik Hipoglisemi Tanılı Bir Olguda Lanreotid (Somatulin Autogel) ve Sürekli Cilt Altı Oktreotid İnfüzyonu Tedavisi.  Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları Toplantısı-VI, 18-19 Nisan 2014, Çeşme/İzmir. Sayfa 38. (Sözel Sunum, dördüncülük ödülü)

o Ediz Yeşilkaya, Abdullah Bereket, Feyza Darendeliler, Firdevs Baş, Şükran Poyrazoğlu, Banu Küçükemre Aydın, Erdal Adal, Şükran Darcan, Ayşehan Akıncı, Bumin Dündar, Mehmet Emre Atabek, Muammer Büyükinan, Fatma Demirel, Cengiz Kara, Nurullah Çelik, Behzat Özkan, Bayram Özhan,Damla Gökşen, Zerrin Orbak, Ömer Tarım, Betül Ersoy, Bilgin Yüksel, Murat Doğan, Oya Ercan, Ali Ataş, Şükrü Hatun, Erkan Sarı, Serap Turan, Enver Şimşek, Ayşenur Ökten, Ayhan Abacı, Nesibe Akyürek, Hakan Döneray, Kezban Bulan, Mehmet Nuri Özbek, Derya Tepe, Mehmet Keskin, Hamdi Cihan Emeksiz, Hasan Önal, Korcan Demir, Deniz Kızılay, Ali Kemal Topaloğlu, Erdal Eren, Samim Özen, Saygın Abalı, Leyla Akın, Beray Selver Eklioğlu, Sultan Kaba, Tolga Özgen, Ahmet Anık, Durmuş Doğan, Serpil Başsancak, Esra Deniz Çakır, Tolga Ünüvar, Yaşar Şen, Halil Sağlam, Nesibe Andıran, Filiz Çizmecioğlu, Fatih Gürbüz, Olcay Evliyaoğlu, Hüseyin Demirbilek, Çiğdem Binay, Gülay Karagüzel, Veysel Nijat Baş, Peyami Cinaz, Özgür Pirgon, Adem Polat, Gönül Çatlı, Davut Gül, Semih Bolu,Hatice Dilek Can, Cengizhan Acıkel. Turner Sendromlu Çocukların Başvuru Özellikleri ve Eşlik Eden Patolojiler: 842 Vakanın Ulusal Veritabanında Değerlendirme Sonuçları. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Bursa, 4-8 Kasım 2014, S206. (Poster, birincilik ödülü).

o Turner Sendromlu Türk Kızlarının Büyüme Eğrileri: Favor Turner Sendromu Çalışma Grubu. 59. Milli Pediatri Kongresi. 4-8 Kasım 2015 Antalya (Sözel Bildiri Birincilik Ödülü)

o Erkan Sarı, Abdullah Bereket, Ediz Yeşilkaya, Firdevs Baş, Rüveyde Bundak, Banu Küçükemre Aydın, Şükran Darcan, Bumin Dündar, Muammer Büyükinan, Cengiz Kara, Erdal Adal, Ayşehan Akıncı, Mehmet Emre Atabek, Fatma Demirel, Nurullah Çelik, Behzat Özkan, Bayram Özhan, Zerrin Orbak, Betül Ersoy, Murat Doğan, Ali Ataş, Serap Turan, Damla Gökşen, Ömer Tarım, Bilgin Yüksel, Oya Ercan, Şükrü Hatun, Enver Şimşek, Ayşenur Ökten, Ayhan Abacı, Hakan Döneray, Mehmet Nuri Özbek, Mehmet Keskin, Hasan Önal, Nesibe Akyürek, Kezban Bulan, Derya Tepe, Hamdi Cihan Emeksiz, Korcan Demir, Deniz Kızılay, Ali Kemal Topaloğlu, Erdal Eren, Samim Özen, Hüseyin Demirbilek, Saygın Abalı, Leyla Akın, Beray Selver Eklioğlu, Sultan Kaba, Ahmet Anık, Serpil Baş, Tolga Ünüvar, Halil Sağlam, Semih Bolu, Tolga Özgen, Durmuş Doğan, Esra Deniz Çakır, Yaşar Şen, Nesibe Andıran, Filiz Çizmecioğlu, Olcay Evliyaoğlu, Gülay Karagüzel, Özgür Pirgon, Gönül Çatlı, Hatice Dilek Can, Fatih Gürbüz, Çiğdem Binay, Veysel Nijat Baş, Kürşat Fidancı, Davut Gül, Adem Polat, Cengizhan Acıkel, Peyami Cinaz, Feyza Darendeliler Turner Sendromunda Antropometrik Bulgular ve Karyotip İlişkisi: Ulusal Turner Sendromu Veritabanı. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Kasım 2015, İstanbul (Poster Bildiri İkincilik Ödülü).

o Korcan Demir, Anja Van Gucht, Muammer Büyükinan, Gönül Çatlı, Yavuz Ayhan, Veysel Nijat Baş, Bumin Dündar, Behzat Özkan, Marcel E. Meima, W. Edward Visser, Robin P. Peeters, Theo J. Visser. Yeni Bir Tiroid Hormon Direnci Nedeni Olan THRA Mutasyonlarına Bağlı Hipotiroidinin Genotipik ve Fenotipik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, XIX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Kasım 2015, İstanbul (Sözel bildiri, birincilik ödülü)

o Kaya Eliaçık, Nurullah Bolat, Cemil Koçyiğit, Ali Anık, Elen Selkie, Hüseyin Yılmaz, Gönül Çatlı, Nihal Olgaç Dündar, Bümün Dündar. Adolesan Sağlığında Artış Gösteren İki Problem-İnternet Bağımlılığı, Obezite, Vaka control Çalışması5. Puader Kongresi. 10-14 Nisan 2016. (Sözel sunum, 2.’lik Ödülü)

o Ayhan Abacı,  Gönül Çatlı, Özgür Kırbıyık, Nursel Muratoğlu Şahin,  Zehra Yavaş Abalı,  Edip Ünal, Zeynep Şıklar, Eda Mengen Uçaktürk,  Samim Özen,    Tülay Güran, Cengiz Kara, Melek Yıldız, Erdal Eren, Özlem Nalbantoğlu, Ayla Güven,  Atilla Çayır,  Emine Demet Akbaş, Yılmaz Kor, Zehra Aycan,  Firdevs Baş,    Şükran Darcan, Merih Berberoğlu.5-Alfa Redüktaz Tip 2 Eksikliği Tanılı Olguların Fenotipik, Hormonal ve Moleküler Genetik Özellikleri: Çok Merkezli Ulusal Veriler. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017, Antalya (Sözel Sunum 3. Ödülü).

o Gönül Çatlı, Ahmet Anık, Sezer Acar, Tuncay Küme, Melike Karabulut, Özlem Gürsoy Çalan, Bumin Nuri Dündar, Ayhan Abacı. Diyabetik Ketoasidoza Bağlı Santral Sinir Sistemi Hasarını Öngörmede Serum S100B, Nöron Spesifik Enolaz ve Gliyal Fibriller Asidik Proteinin Önemi. 61.Milli Pediatri Kongresi.15-19 Kasım 2017. Antalya (Sözel Sunum 3. Ödülü).

o Zeynep Şıklar, Ece Böber, Serap Turan, Abdullah Bereket, Ayhan Abacı, Tülay Güran,  Korcan Demir,  Azad Akberzade, Firdevs Baş, Nihal Hatipoğlu, Mehmet Nuri Özbek, Cengiz Kara, Şükran Poyrazoğlu, Murat Aydın, Aslı Kardelen, Ömer Tarım, Erdal Eren, Ahnet Uçaktürk , Muammer Büyükinan, Nesibe Akyürek, Semra Çetinkaya, Elvan Bayramoğlu, Beray Selver Eklioğlu, Atilla Çay, Saygın Abalı, Damla Gökşen, Yılmaz Kor, Edip Ünal, İhsan Esen, Ruken Yıldırım, Onur Akın, Emine Dilek, Birgül Kırel, Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Merih Berberoğlu. Çok Merkezli Olarak Hipofosfatemik Riketsli Olguların Değerlendirilmesi. XXVII. Ulusal Çocuk Endokrin ve Diyabet Kongresi, 18-22 Nisan 2018. Antalya. [S-016]  (Sözel Sunum 1. Ödülü).

o Melek Yıldız, Emregül Işık, Serap Turan, Mehmet Keskin, Mehmet Nuri Özbek, Firdevs Baş, S.Ahmet Uçaktürk, Muammer Büyükinan, Cengiz Kara, Lise Barnard, Hasan Önal, Feyza Darendeliler, Atilla Çayır, Edip Ünal, Ahmet Anık, Tuğba Çetin, Fatma Dursun, Gönül Çatlı, Didem Helvacıoğlu, Zehra Yavaş Abalı, Tuğba Barış, Ali Yaman, Karl Storbeck, Goncagül Haklar, Abdullah Bereket, Tülay Güran. Steroid 11β-hidroksilaz eksikliği olan 100 çocuk hastanın klinik bulgularının genetik ve adrenokortikal hormon profili ile ilişkisinin değerlendirilmesi. ? XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi • 30 Ekim – 1 Kasım 2020. (Sözel Sunum 1. Ödülü).

o Gönül Çatlı, Sezer Acar, Gülten Cingöz, Khayala Rasulova, Ayça Yarım, Hamide Uzun, Tuncay Küme, Sefa Kızıldağ, Bumin Nuri Dündar, Ayhan Abacı. Oxytocin Receptor Gen Polymorphism and Low Serum Oxytocin level are Associated with Hyperphagia and Obesity in Adolescents. Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Araştırma Ödülleri 2021. (Araştırma Birincilik Ödülü)

 1. Ulusoy E, Demir K, Altıncık SA, Çatlı G, Abacı A, Bekem Soylu Ö, Böber E. “Vitamin D Bağımlı Rikets Tip I: İki Olgu Sunumu”. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(6):1786-1790.
 2. Altincik A, Gencpinar P, Demir K, Catlı G, Abaci A, Bober E. Erken Başlangıçlı Graves Olgusu. Turk Arch Ped 2013;48:332-335.
 3. Abacı A, Çatlı G, Buyukgebiz A. Adölesanda Fiziksel ve Seksüel Gelişme. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2013;9:1-9.
 4. Ataseven E, Abaci A, Çatlı G, Anık A, Andıran N. Çocukluk Çağı Obezitesinde Serum “Chemerin” Düzeyinin Metabolik ve Antropometrik Parametreler ile Olan İlişkisi. Pediatri Uzmanlık Akademisi Dergisi 2013;1:10-15.
 5. Anık A, Çatlı G, Abacı A, Türkmen MA, Böber E. Olgu Sunumu, Tanınız Nedir? Çocukluk çağında subklinik hipotiroidinin nadir bir nedeni: Lingual tiroid. Pediatri Uzmanlık Akademisi Dergisi 2013;1:15-17.
 6. Anık A, Çatlı G, Edem P, Bağ Ö, Abacı A, Böber E. Çocukluk Çağında Hiperkalseminin Nadir Bir Nedeni Paratiroid Adenomu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Güncel Pediatri 2014;2:107-111
 7. Altıncık A, Çatlı G, Demir K, Abacı A, Bora E, Erçal D, Böber E. Nadir Görülen Bir Turner Sendromu Karyotipi: 45,X/47,XXX. Güncel Pediatri 2014;12:43-47
 8. Anık A, Çatlı G, Abacı A, Böber E. Maternal 6q24 Hipometilasyonuna Bağlı Gelişen Geçici Neonatal Diabetes Mellitus: Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri J Endocrin 2014;9:13-16 D9. Tuhan HU, Anık A, Çatlı G, Kızıldağ S, Abacı A, Bober E. Çocukluk Çağında Diyabetin Nadir Bir Nedeni: Glukokinaz Mutasyonu (MODY2). Türk Aile Hek Derg 2014;18: 110-112 D10. Tuhan HU, Çatlı G, Anık A, Aksel Ö, Abacı A, Böber E, Erçal D. Boy Kısalığı İle Başvuran Kleidokranial Displazi Tanısı Alan Bir Olgu. The Journal of Pediatric Research 2014;1:92-94
 9. Çatlı G. Abaci A, Anik Ahmet, Shalva N, Böber E. X-Linked Adrenal Hypoplasia Congenita and Hypogonadotropic Hypogonadism: Mutation of the DAX-1 Gene in a Patient. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports. 2014:23:134-137.
 10. Köse E, Gülnar GY, Köse SŞ, Arıcı SZ, Ergin, M, Çatlı G, Anık A, Yavaşcan Ö, Dündar BM, Aksu N. Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Positive Glomerulonephritis Associated with Long-Term Propylthiouracil Treatment in Children. The Journal of Pediatric Research 2014;1(4):222-225
 11. Çatlı G, Edem P, Anık A, Abacı A, Böber E. Santral Erken Puberte ve Prematür Telarş Ayırıcı Tanısında Klinik ve Laboratuvar Bulgular. Turk Arch Ped 2015;50:20-26.
 12. Çatlı G, Buyukgebiz A. Çocuk ve Ergenlerde Obezite: Tanım ve Epidemiyoloji. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2015;11(3):7-21
 13. Çatlı G, Abacı A,”Subklinik Hipo- ve Hipertiroidiler, Tedavi Ne Zaman?”, Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 2016: 12(2):50-61.
 14. Sezer Acar, Yıldız Goren, Ahu Paketci, Ahmet Anık, Gonul Catlı, Hale Tuhan, Korcan Demir, Ece Bober, Ayhan Abacı Tip I Diabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Diyabetik Ketoasidoz Sıklığının Değişimi: On Beş Yıllık Tek Merkez Deneyimi. J Pediatr Res 2017;4(3):143-8
 15. Sezer Acar, Ahu Paketçi, Yıldız Gören, Gönül Çatlı, Ahmet Anık, Hale Tuhan, Korcan Demir, Ece Böber, Ayhan Abacı. Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularının Tanı Anındaki Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. Elektronik yayın tarihi: 21.11.2017. sayfa 1-7. DOI: 10.12956/tjpd.2017.317.
 16. Selin Öztürk, Bumin Nuri DÜNDAR, Cemil KOÇYİĞİT ,Gönül ÇATLI . Polikistik Over Sendromlu Adölesanlarda Serum Ürokortin 2, Ürokortin 3 ve Antimüllerian Hormon Düzeyleri. İzmir Katip Celebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018;3(2):21-26
 17. İbrahim Mert Erbaş, Gönül Çatlı, Ahu Paketçi, Ahmet Anık, Korcan Demir, Ece Böber, Ayhan Abacı. Konjenital Hiperinsülinemik Hipoglisemi Tanılı Hastalarda Klinik ve Genetik Özellikler ile Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi. Güncel Pediatri Dergisi (JCP) 2020:18(3):317-335
 18. Seçil Arslansoyu Çamlar, Abbasqulu BAGHIROV , Kayi ELİACİK , Özlem ÜZÜM  , Gonca ÖZYURT, Eren SOYALTIN  , Gönül ÇATLI  , Demet ALAYGUT  , Fatma MUTLUBAŞ  , Bumin N DUNDAR  , Belde KASAP-DEMİR . Obez Çocuk ve Ergenlerde Mesane Bağırsak Disfonksiyonu ve Yaşam Kalitesi. Güncel Pediatri Dergisi (JCP). 2021:19;60-66
 19. İlkay Ayrancı, Gönül Çatlı, Berna Eroğlu Filibeli, Elif Yiğit, Berk Özyılmaz, Hayrullah Manyas, B.N Dündar. Monogenik Obezite Ön Tanısı ile İncelenen Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Genetik Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Güncel Pediatri Dergisi (JCP) 2020:18(3):52-59
 20. Ayhan Abacı, Gönül Çatlı, Ece Böber. Endokin hastalıklarda perioperatif yaklaşımlar. Editör; Peyami Cinaz, Feyza Darendeliler, Ayşehan Akıncı, Behzat Özkan, Bumin N. Dündar, Ayhan Abacı, Teoman Akçay. Temel Çocuk Endokrinoloji Kitabı. Bölüm 29. 2013:801-813
 21. Gönül Çatlı, Ayhan Abacı. Cinsiyet Gelişim Bozuklukları. Editör; Atilla Büyükgebiz. Temel Pediatrik Endokrinoloji Kitabı. Bölüm 7. 2014; 61-85
 22. Gönül Çatlı, Bümin Dündar. Normal pubertal gelişim. Editör; Atilla Büyükgebiz. Temel Pediatrik Endokrinoloji Kitabı. Bölüm 11. 2014; 114-122
 23. Merih Berberoğlu, Şükran Darcan, Bilgin Yüksel, Murat Aydın, Zerrin Orbak, Olcay Evliyaoğlu, Zeynep Şıklar, Ayhan Abacı, Tülay Güran, Şenay Erdeve, Heves Kırmızıbekmez, Bülent Hacıhamdioğlu, Leyla Akın, Gönül Çatlı. Cinsiyet Gelişim Bozukluğu. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği, Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Yayınları-V, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2014;75-98.
 24. Ayhan Abacı, Gönül Çatlı, Murat Aydın. Normal Puberte ve Pubertal Bozukluklar. Türkiye Milli Pediatri Derneği Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Ortak Kılavuzu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Kılavuzları 4, Aralık 2014; 1-20.
 25. Gönül Çatlı, Bumin Dündar. Çocukluk Dönemi Tiroid Hastalıklarında Tanı ve Tedavi. Pediatrinin Esasları. Editörler; Tülay Erkan, Tufan Kutlu, Mehmet Satar, Emin Ünüvar. Bölüm 18. İstanbul Tıp Kitapevleri. 2016.
 26. Gönül Çatlı. Diyabetes Mellitus. Editör, Salih Kavukçu. Olgu Örnekleri İle Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları. Yakın Doğu Universitesi Yayınları. Cilt-2, 1.Baskı. 2017:1104-1130. ISBN: 978-605-9415-29-3
 27. Gönül Çatlı, Bümün Nuri Dündar. Cushing Sendromu. Editör, Salih Kavukçu. Olgu Örnekleri ile Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları. Yakın Doğu Universitesi Yayınları. Cilt-2, 1.Baskı. 2017: 1143-1157, ISBN: 978-605-9415-29-3
 28. Gönül Çatlı, Bümün Nuri Dündar. Konjenital Adrenal Hiperplazi. Editör, Salih Kavukçu. Olgu Örnekleri İle Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları. Yakın Doğu Universitesi Yayınları. Cilt-2, 1.Baskı. 2017, 1158-1170, ISBN: 978-605-9415-29-3
 29. Gönül Çatlı. Oksitosin ve Etkileri. Editör; Feyza Darendeliler, Zehra Aycan, Cengiz Kara, Samim Özen, Erdal Eren. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Kitabı. Bölüm 5.7. 2021:508-520.
 1. Karacan C, Erkek N, Senel S, Akin Gunduz S, Catli G, Tavil B. Evaluation of Urine Collection Methods for the Diagnosis of Urinary Tract Infection in Children. Med Princ Pract. 2010;19(3):188-191.
 2. Catli G, Abacı A, Demir K, Ulusoy E, Altıncık S, Büyükgebiz A, Böber E. “Clinical Profile and Etiologies of Children with Central Diabetes İnsipidus: A Single-Center Experience From Turkey”, J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(5-6):499-502.
 3. Demir K, Abaci A, Küme T, Altincik A, Catli G, Böber E. Evaluation of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Normoalbuminuric Normotensive Type 1 Diabetic Adolescents. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(5-6):517-523
 4. Catli G, Abaci A, Neumann Hartmut HC, Altincik A, Demir K, Böber E. Bilateral Pheochromocytoma as First Manifestation of Von Hippel-Lindau Disease: A Case Report. Turk J Pediatr. 2012;54(5):532-535.
 5. Catli G, Abaci A, Altincık A, Demir K, Can S, Buyukgebiz A, Bober E. Hyperprolactinemia in Children: Clinical Features and Long-Term Results. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(11-12):1123-1128.
 6. Catli G, Abaci A, Flanagan SE, Anik A, Ellard S, Bober E.”Permanent Neonatal Diabetes Caused By A Novel Mutation In The INS Gene. Diabetes Res Clin Pract. 2013;99(1):e5-8.
 7. Abaci A, Catli G, Bayram E, Koroglu T, Olgun HN, Mutafoglu K, Hiz AS, Cakmakci H, Bober. A Case of Rapid-Onset Obesity with Hypothalamic Dysfunction, Hypoventilation, Autonomic Dysregulation, and Neural Crest Tumor: ROHHADNET Syndrome. Endocr Pract. 2013;19(1):e12-e16.
 8. Abaci A, Catli G, Anik A, Bober E. Epidemiology, classification and management of undescended testes: does medication have value in its treatment? J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013;5(2):65-72.
 9. Abaci A, Catli G, Anik A, Küme T, Bober E. The Relation of Serum Nesfatin-1 Level with Metabolic and Clinical Parameters in Obese and Healthy Children. Pediatr Diabetes. 2013;14(3):189-195
 10. Catli G, Abaci A, Bober E, Buyukgebiz A. Clinical and Diagnostic Characteristics of Hyperprolactinemia in Childhood and Adolescense. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013;26(1-2):1-11.
 11. Anık A, Catli G, Abacı A, Dizdarer C, Böber E. Acute Vitamin D Intoxication Possibly Due To Faulty Production of A Multivitamin Preparation. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013;5(2):136-139.
 12. Anık A, Çatlı G, Abacı A, Böber E. 46,XX Male Disorder of Sexual Development: A Case Report. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013;5(4):258-260
 13. Catli G, Abaci A, Anik A, Böber E. Low Serum Nesfatin-1 Levels May Be A Contributing Factor For Monogenic Obesity Due To Prohormone Convertase 1 Deficiency. Med Hypotheses. 2013;81(2):172-174.
 14. Catli G, Anik A, Abaci A, Kume T, Bober E. Low Omentin-1 Levels Are Related with Clinical and Metabolic Parameters in Obese Children. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2013;121(10):595-600
 15. Catli G, Abaci A, Flanagan SE, De Franco E, Ellard S, Hattersley A, Guleryuz H, Bober E. A Novel GATA6 Mutation Leading To Congenital Heart Defects and Permanent Neonatal Diabetes: A Case Report. Diabetes Metab. 2013 ;39(4):370-374.
 16. Anık A, Catli G, Makay B, Abacı A, Küme T, Unsal E, Böber E. Decreased Vitamin D Levels in Children with Familial Mediterranean Fever. Int J Rheum Dis. 2014;17(3):321-326.
 17. Anık A, Catli G, Abacı A, Yiş U, Oren H, Güleryüz H, Kızıldağ S, Böber E. A Novel Activating ABCC8 Mutation Underlying Neonatal Diabetes Mellitus in An Infant Presenting With Cerebral Sinovenous Thrombosis. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014;27:533-537.
 18. Gür G, Abacı A, Köksoy AY, Anık A, Çatlı G, Kışlal FM, Akın KO, Andıran N. Incidence of Maternal Vitamin D Deficiency In a Region of Ankara/Turkey: A Preliminary Study. Turkish Journal of Medical Sciences. 2014;44:616-623
 19. Catli G, Anik A, Tuhan HU, Kume T, Bober E, Abaci A. The Relation of Leptin and Soluble Leptin Receptor Levels with Metabolic and Clinical Parameters in Obese and Healthy Children. Peptides. 2014;56:72-76.
 20. Anik A, Catli G, Abaci A, Böber E. Effect Of Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist Therapy On Body Mass Index and Growth in Girls with Idiopathic Central Precocious Puberty. Indian J Endocr Metab 2015;19: 267-271
 21. Anik A, Catli G, Abaci A, Küme T, Bober E. Fasting and Postprandial Levels of a Novel Anorexigenic Peptide Nesfatin in Childhood Obesity. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014 ;27(7-8):623-628.
 22. Çatlı G, Altıncık A, Anık A, Demir K, Güleryüz H, Abacı A, Bober E. Acceleration of Puberty During Growth Hormone Therapy in a Child with Septo-Optic Dysplasia. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2014;6(2):116-118.
 23. Catli G, Abaci A, Anik A, Güleryüz H, Özer E, Öcal İ, Yüceer N, Mutafoğlu K. A Case of Central Precocious Puberty Due to Concomitant Hypothalamic Hamartoma and Juvenile Pilocytic Astrocytoma. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2014;6(3):183-186.
 24. Unuvar T, Anik A, Catli G, Esen I, Abaci A, Büyükgebiz A, Böber E. Isolated Hyperthyrotropinemia in Childhood Obesity and Its Relation with Metabolic Parameters. J Endocrinol Invest. 2014;37(9):799-804
 25. Catli G, Abaci A, Buyukgebiz A, Bober E. Subclinical Hypothyroidism in Childhood and Adolescense. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014;27(11-12):1049-1057.
 26. Anık A, Kersseboom S, Çatlı G, Abacı A, Yiş U, Böber E, Mullem AV, van Herebeek REA2, Demir K, Visser TJ. Psychomotor Retardation Caused By A Defective Thyroid Hormone Transporter; Report of Two Families With Different MCT8 Mutations. Horm Res Paediatr. 2014;82(4):261-271.
 27. Catli G, Kir M, Anik A, Yılmaz N, Böber E. The Effect of L-thyroxine Treatment on Left Ventricular Functions in Children with Subclinical Hypothyroidism. Arch Dis Child. 2015;100(2):130-137.
 28. Anik A, Catli G, Abaci A, Güleryüz H, Güdücü Ç, Öniz A, Can Ş, Dündar B, Böber E. Olfactory Dysfunction in Children With Kallmann Syndrome: Relation of Smell Tests with Brain Magnetic Resonance Imaging. Hormones 2014,xxx doi: 10.14310/horm.2002.1562
 29. Çatlı G, Anık A, Tuhan HU, Böber E, Abacı A. The Effect of L-Thyroxine Treatment on Hypothyroid Symptom Scores and Lipid Profile in Children with Subclinical Hypothyroidism. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2014; 6: 238-244
 30. Çatlı G, Dündar NO, Dündar BN. Adipokines in Breast Milk: An Update. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2014; 6: 192-201.
 31. Anik A, Çatli G, Abaci A, Bober E. Maturity-Onset Diabetes of The Young (MODY): An Update. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015;28(3-4):251-263.
 32. Tuhan HU, Anik A, Catli G, Abaci A, Öztürk T, Güleryüz H, Bober E. Recovery of Central Fever After GH Therapy in a Patient with GH Deficiency Secondary to Posttraumatic Brain Injury. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2014; 5;7(1):77-79.
 33. Tuhan HU, Catli G, Anik A, Onay H, Dundar B, Bober E, Abaci A. Cross-Reactivity of Adrenal Steroids With Aldosterone May Prevent The Accurate Diagnosis of Congenital Adrenal Hyperplasia. J Pediatr Endocr Met 2015; 28: 701-704
 34. Tuhan HU, Anik A, Catli G, Ceylaner S, Dundar B, Bober E, Abaci A. A Novel Missense Mutation in HSD17B3 Gene in a 46, XY Adolescent Presenting with Primary Amenorrhea and Virilization at Puberty . Clin Chim Acta. 2015;438:154-156
 35. Abaci A, Çatli G, Anik A, Küme T, Özlem, Bober E, Dündar BN. Significance of Serum Neurokinin B and Kisspeptin Levels in the Differential Diagnosis of Premature Thelarche and Central Precocious Puberty. Peptides, 2015;64:29-33.
 36. Tuhan HU, Catli G, Anik A, Özmen D, Türkmen MA, Bober E, Abaci A. Neonatal Diabetes Mellitus Due To A Novel Mutation in the GATA6 Gene Accompanying Renal Dysfunction: A Case Report. Brief Report. American Journal of Medical Genetics. 2015;167(4):925-927.
 37. Catli G, Abaci A, Tanrısever O, Koçyiğit C, Can ŞP, Dundar BN. An Unusual Presentation of Pediatric Cushing Disease: Diabetic Ketoacidosis. AACE Clinıcal Case Reports. 2015:1;e1-e6.
 38. Catli G, Bostanci I, Ozmen S, Dibek Misirlioglu E, Duman H, Ertan U. Is Patch Testing with Food Additives Useful in Children with Atopic Eczema? Pediatr Dermatol. 2015.xxx Apr 15. doi: 10.1111/pde.12588
 39. Abacı A, Catli G, Berberoğlu M. Gonadal Malignancy Risk and Prophylactic Gonadectomy in Disorders of Sexual Development. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015.xxx Apr 16. doi: 10.1515/jpem-2014-0522.
 40. Catli G, Anık A, Küme T, Çalan ÖG, Dündar BN, Böber E, Abacı A. Serum Nesfatin-1 and Leptin Levels in Non-Obese Girls With Premature Thelarche . J Endocrinol Invest. 2015.xx Apr 2. doi. 10.1007/s40618-015-0277-8
 41. Yeşilkaya E, Bereket A, Darendeliler F, Baş F, Poyrazoğlu Ş, Küçükemre Aydın B, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Sarı E, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S, Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A, Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC, Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Abalı S, Akın L, Selver Eklioğlu B, Kaba S, Anık A, Baş S, Ünüvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D, Deniz Çakır E, Şen Y, Andıran11 N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G, Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Fidancı K, Polat A, Gül D, Açıkel C, Demirbilek H, Cinaz P, Bondy C. Turner Syndrome and Associated Problems in Turkish Children: A Multicenter Study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7(1):27-36.
 42. Anık A, Çatlı G, Abacı A, Sarı E, Yeşilkaya E, Korkmaz HA, Demir K, Altıncık A, Tuhan HÜ, Kızıldağ S, Özkan B, Ceylaner S, Böber E. Molecular diagnosis of maturity-onset diabetes of the young (MODY) in Turkish children by using targeted next-generation sequencing. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 Nov 1;28(11-12): 1265-71. doi: 10.1515/jpem- 2014-0430.
 43. Çatlı G, Alparslan C, Can PŞ, Akbay S, Kelekçi S, Atik T, Özyılmaz B, Dündar BN. An Unusual Presentation of 46,XY Pure Gonadal Dysgenesis: Spontaneous Breast Development and Menstruation. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015 Jun;7(2):159-62. doi: 10.4274/jcrpe.1919.
 44. Darendeliler F, Yeşilkaya E, Bereket A, Baş F, Bundak R, Sarı E, Küçükemre Aydın B, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Mazıcıoğlu MM, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S, Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A, Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC, Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Demirbilek H, Abalı S, Akın L, Eklioğlu BS, Kaba S, Anık A, Baş S, Ünüvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D, Çakır ED, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G, Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Polat A, Açıkel C, Cinaz P. Growth curves for Turkish Girls with Turner Syndrome: Results of the Turkish Turner Syndrome Study Group. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015 Sep 5;7(3): 183-91. doi: 10.4274/jcrpe.2023.
 45. Altıncık A, Demir K, Çatlı G, Abacı A, Böber E. The Role of Thyrotropin-Releasing Hormone Stimulation Test in Management of Hyperthyrotropinemia in Infants. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015 Sep 5;7(3):211-6. doi: 10.4274/jcrpe.1985
 46. Guran T, Buonocore F, Saka N, Ozbek MN, Aycan Z, Bereket A, Bas F, Darcan S, Bideci A, Guven A, Demir K, Akinci A, Buyukinan M, Aydin BK, Turan S, Agladioglu SY, Atay Z, Abali ZY, Tarim O, Catli G, Yuksel B, Akcay T, Yildiz M, Ozen S, Doger E, Demirbilek H, Ucar A, Isik E, Ozhan B, Bolu S, Ozgen IT, Suntharalingham JP, Achermann JC. Rare Causes of Primary Adrenal Insufficiency: Genetic and Clinical Characterization of a Large Nationwide Cohort. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Jan;101(1):284-92. doi: 10.1210/jc.2015-3250. Epub 2015 Nov 2.
 47. Tuhan H, Abaci A, Cicek G, Anik A, Catli G, Demir K, Bober E. Levothyroxine replacement in primary congenital hypothyroidism: the higher the initial dose the higher the rate of overtreatment. J Pediatr Endocrinol Metab. 2016 Feb 1;29(2): 133-8. doi: 10.1515/jpem-2015- 0047.
 48. Tuhan H, Abacı A, Anık A, Çatlı G, Küme T, Çalan ÖG, Acar S, Böber E. Circulating betatrophin concentration is negatively correlated with insulin resistance in obese children and adolescents. Diabetes Res Clin Pract. 2016 Apr;114:37-42. doi: 10.1016/j.diabres.2016.02.008. Epub 2016 Feb 23.
 49. Altıncık A, Tuğlu B, Demir K, Çatlı G, Abacı A, Böber E. Relationship between oxidative stress and blood glucose fluctuations evaluated with daily glucose monitoring in children with type 1 diabetes mellitus. J Pediatr Endocrinol Metab. 2016 Apr 1;29(4):435-9. doi: 10.1515/jpem-2015-0212.
 50. Sari E, Bereket A, Yeşilkaya E, Baş F, Bundak R, Aydın BK, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S, Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A, Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC, Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Demirbilek H, Abalı S, Akın L, Eklioğlu BS, Kaba S, Anık A, Baş S, Unuvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D, Çakır ED, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G, Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Fidancı K, Gül D, Polat A, Acıkel C, Cinaz P, Darendeliler F. Anthropometric findings from birth to adulthood and their relation with karyotpye distribution in Turkish girls with Turner syndrome. Am J Med Genet A. 2016 Apr;170(4):942-8. doi: 10.1002/ajmg.a.37498. Epub 2016 Jan 20.
 51. Kizildag S, Dedemoglu F, Anik A, Catli G, Kizildag S, Abaci A, Makay B, Bober E, Unsal E. Association Between Vitamin D Receptor Polymorphism and Familial Mediterranean Fever Disease in Turkish Children. Biochem Genet. 2016 Apr;54(2):169-76. doi: 10.1007/s10528-015-9710-0. Epub 2016 Jan 7
 52. Demir K, van Gucht AL, Büyükinan M, Çatlı G, Ayhan Y, Nijat Bas V, Dündar B, Özkan B, Meima ME, Edward Visser W, Peeters RP, Visser TJ. Diverse Genotypes and Phenotypes of Three Novel Thyroid Hormone Receptor Alpha Mutations. J Clin Endocrinol Metab. 2016 May 4:jc20161404
 53. Tuhan H, Anik A, Catli G, Onay H, Aykut A, Abaci A, Bober E. A novel mutation in steroidogenic factor (SF1/NR5A1) gene in a patient with 46 XY DSD without adrenal insufficiency. Andrologia. 2017 Feb;49(1). doi: 10.1111/and.12589
 54. Koçyiğit C, Sarıtaş S, Çatlı G, Onay H, Dündar BN. A Novel Mutation in Human Androgen Receptor Gene Causing Partial Androgen Insensitivity Syndrome in a Patient Presenting with Gynecomastia at Puberty. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016 Jun 5;8(2):232-5. doi: 10.4274/jcrpe.2637
 55. Şıklar Z, Genens M, Poyrazoğlu Ş, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Aycan Z, Savaş Erdeve Ş, Çetinkaya S, Güven A, Abalı S, Atay Z, Turan S, Kara C, Can Yılmaz G, Akyürek N, Abacı A, Çelmeli G, Sarı E, Bolu S, Korkmaz HA, Şimşek E, Çatlı G, Büyükinan M, Çayır A, Evliyaoğlu O, İşgüven P, Özgen T, Hatipoğlu N, Elhan AH, Berberoğlu M. The Growth Characteristics of Patients with Noonan Syndrome: Results of Three Years of Growth Hormone Treatment: A Nationwide Multicenter Study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016 Sep 1;8(3):305-12. doi: 10.4274/jcrpe.3013.
 56. Tuhan H, Abaci A, Sarsık B, Öztürk T, Olguner M, Catli G, Anik A, Olgun N, Bober E. Intratubular large cell hyalinizing Sertoli cell tumor of the testis presenting with prepubertal gynecomastia: a case report. Acta Clin Belg. 2017;72(4):254-258.
 57. Çatlı G, Küme T, Tuhan HÜ, Anık A, Çalan ÖG, Böber E, Abacı A Relation of serum irisin level with metabolic and antropometric parameters in obese children. J Diabetes Complications. 2016 Nov – Dec;30(8):1560-1565. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2016.07.019
 58. Eliacik K, Bolat N, Koçyiğit C, Kanik A, Selkie E, Yilmaz H, Catli G, Dundar NO, Dundar BN. Erratum to: Internet addiction, sleep and health-related life quality among obese individuals: a comparison study of the growing problems in adolescent health. Eat Weight Disord. 2016 Dec;21(4):719.
 59. Küme T, Acar S, Tuhan H, Çatlı G, Anık A, Gürsoy Çalan Ö, Böber E, Abacı A. The Relationship between Serum Zonulin Level and Clinical and Laboratory Parameters of Childhood Obesity. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Mar 1;9(1):31-38.
 60. Koçyiğit C, Çatlı G, İnce G, Özkan EB, Dündar BN. Can Stoss Therapy Be Used in Children with Vitamin D Deficiency or Insufficiency without Rickets? J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Jun 1;9(2):150-155
 61. Kaya A, Koçyiğit C, Çatlı G, Özkan EB, Dündar BN. The Relationship Between Glycemic Variability and Inflammatory Markers in Obese Children with Insulin Resistance and Metabolic Syndrome. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Sep 1;9(3):202-207.
 62. Özen B, Öztürk H, Çatlı G, Dündar B. An Assessment of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Non-Diabetic Obese Children and Adolescents. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Jul 24.
 63. Koçyiğit C, Çatlı G, Dündar B. Effect of reward-based motivation on metabolic control in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Int J Diabetes Dev Ctries (April–June 2017) 37(2):165–169
 64. Çatlı G, Anık A, Acar S, Küme T, Karabulut M, Çalan ÖG, Dündar BN, Abacı A. Brain injury markers: S100 calcium-binding protein B, neuron-specific enolase and glial fibrillary acidic protein in children with diabetic ketoacidosis. Pediatr Diabetes. 2018 Aug;19(5):1000-1006. doi: 10.1111/pedi.12667
 65. Abacı A, Çatlı G, Kırbıyık Ö, Şahin NM, Abalı ZY, Ünal E, Şıklar Z, Mengen E, Özen S, Güran T, Kara C, Yıldız M, Eren E, Nalbantoğlu Ö, Güven A, Çayır A, Akbaş ED, Kor Y, Çürek Y, Aycan Z, Baş F, Darcan Ş, Berberoğlu M. Genotype-phenotype correlation, gonadal malignancy risk, gender preference, and testosterone/dihydrotestosterone ratio in steroid 5-alpha-reductase type 2 deficiency: a multicenter study from Turkey. J Endocrinol Invest. 2018 doi: 10.1007/s40618-018-0940-y
 66. Çatli G, Fujisawa H, Kirbiyik Ö, Mimoto MS, Gençpinar P, Özdemir TR, Dündar BN, Dumitrescu AM. A Novel Homozygous Selenocysteine Insertion Sequence Binding Protein 2 (SECISBP2, SBP2) Gene Mutation in a Turkish Boy. Thyroid. 2018 Sep;28(9):1221-1223. doi: 10.1089/thy.2018.0015.
 67. Acar S, Çatlı G, Küme T, Tuhan H, Gürsoy Çalan Ö, Demir K, Böber E, Abacı A. Increased concentrations of serum nesfatin-1 levels in childhood with idiopathic chronic malnutrition Turk J Med Sci. 2018 Apr 30;48(2):378-385. doi: 10.3906/sag-1705-20
 68. Uçar A, Abacı A, Pirgon Ö, Dündar B, Tütüncüler F, Çatlı G, Anık A, Kılınç Uğurlu A, Büyükgebiz A; (Turner Study Group). A Synopsis of Current Practice in the Diagnosis and Management of Patients with Turner Syndrome in Turkey: A Survey of 18 Pediatric Endocrinology Centers J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2018 Jul 31;10(3):230-238. doi: 10.4274/jcrpe.0003.
 69. Acar S, BinEssa HA, Demir K, Al-Rijjal RA, Zou M, Çatli G, Anık A, Al-Enezi AF, Özışık S, Al-Faham MSA, Abacı A, Dündar B, Kattan WE, Alsagob M, Kavukçu S, Tamimi HE, Meyer BF, Böber E, Shi Y. Clinical and genetic characteristics of 15 families with hereditary hypophosphatemia: Novel Mutations in PHEX and SLC34A3. PLoS One. 2018 Mar 5;13(3):e0193388. doi: 10.1371/journal.pone.0193388
 70. Özdemir TR, Kırbıyık Ö, Dündar BN, Abacı A, Kaya ÖÖ, Çatlı G, Özyılmaz B, Acar S, Koç A, Güvenç MS, Kutbay YB, Erdoğan KM. Targeted next generation sequencing in patients with maturity-onset diabetes of the young (MODY). J Pediatr Endocrinol Metab. 2018 Nov 16. pii: /j/jpem.ahead-of-print/jpem-2018-0184/jpem-2018-0184.xml. doi: 10.1515/jpem-2018-0184
 71. Ozen B,Ozturk H,Catli G,Dundar BN. Does Obesity Affect the Ocular Choroid Tissue in Children and Adolescents?.The Journal Of Pediatric Research.2018;5(3):112-117
 72. Gonca Özyurt ,Gönül Çatlı ,Gülten Cingöz ,Bumin Nuri Dündar ,Aynur Akay Pekcanlar, Ayhan Abacı. Personality and subjective psychiatric symptoms of parents of obese youth: a controlled study. Journal Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2018:1-6. https://doi.org/10.1080/24750573.2018.1510676
 73. Yiğit Ş, Türkmen M, Tuncer O, Taşkın E, Güran T, Abacı A, Çatlı G, Tarım Ö. Neonatal adrenal insufficiency: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report. Turk Pediatri Ars. 2018 Dec 25;53(Suppl 1): S239-S243. doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01822. eCollection 201
 74. Yegül-Gülnar G, Kasap-Demir B, Alparslan C, Çatlı G, Mutlubaş F, Yavaşcan Ö, Özkan B, Dündar BN, Aksu N. Ambulatory blood pressure monitoring parameters in obese children and adolescents with masked hypertension. Blood Press Monit. 2019 Sep 26. doi: 10.1097/MBP.0000000000000402
 75. Serkan Turan, Gonca Özyurt, Gönül Çatlı, Yeşim Öztürk, Ayhan Abacı, Aynur Pekcanlar Akay. Social cognition and emotion regulation may be impaired in adolescents with obesity independent of the presence of binge eating disorder: a two center study. Psychiatry And Clinical Psychopharmacology.2019;29(4):887-894
 76. Eroğlu Filibeli B, Havare N, Erbak Yılmaz H, Yıldırım JG, Çatlı G, Dündar BN. Evaluation of Turner Syndrome Knowledge among Physicians and Parents. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2019 Sep 5. doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2019.2019.0041
 77. Kocaaslan Atli S, Olgaç Dündar N, Bayazit O, Evirgen Esin N, Erdoğan U, Çatli G, Kahya MC, Dündar BN. Auditory event-related potentials demonstrate early cognitive impairment in children with subclinical hypothyroidism J Pediatr Endocrinol Metab. 2019 Jul 26;32(7):689-697. doi: 10.1515/jpem-2018-0463
 78. Tuhan H, Demircan T, Altıncık A, Çatlı G, Kızılca Ö, Egeli T, Kır M, Can Ş, Dündar B, Böber E, Abacı A. Impaired systolic and diastolic left ventricular function in children and adolescents with congenital adrenal hyperplasia receiving corticosteroid therapy. Cardiol Young. 2019 Mar;29(3):319-324. doi: 10.1017/S1047951118002330. Epub 2019 Jan 24.
 79. Şıklar Z, Turan S, Bereket A, Baş F, Güran T, Akberzade A, Abacı A, Demir K, Böber E, Özbek MN, Kara C, Poyrazoğlu Ş, Aydın M, Kardelen A, Tarım Ö, Eren E, Hatipoğlu N, Büyükinan M, Akyürek N, Çetinkaya S, Bayramoğlu E, Selver Eklioğlu B, Uçaktürk A, Abalı S, Gökşen D, Kor Y, Ünal E, Esen İ, Yıldırım R, Akın O, Çayır A, Dilek E, Kırel B, Anık A, Çatlı G, Berberoğlu M. Nationwide Turkish Cohort Study of Hypophosphatemic Rickets. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020 Jun 3;12(2):150-159.
 80. Eroğlu Filibeli B, Havare N, Erbak Yılmaz H, Yıldırım JG, Çatlı G, Dündar BN. Evaluation of Turner Syndrome Knowledge among Physicians and Parents. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020 Mar 19;12(1):95-103.
 81. Demir K, Zou M, Al-Rijjal RA, BinEssa H, Acar S, Durmaz E, Çatlı G, Al-Enezi AF, Alzahrani AS, Meyer BF, Shi Y. NOVEL VDR MUTATIONS IN PATIENTS WITH VITAMIN D-DEPENDENT RICKETS TYPE 2A: A MILD DISEASE PHENOTYPE CAUSED BY A NOVEL CANONICAL SPLICE-SITE MUTATION. Endocr Pract. 2020 Jan;26(1):72-81. doi: 10.4158/EP-2019-0295. Epub 2019 Sep 26
 82. Guran T, Kara C, Yildiz M, Bitkin EC, Haklar G, Lin JC, Keskin M, Barnard L, Anik A, Catli G, Guven A, Kirel B, Tutunculer F, Onal H, Turan S, Akcay T, Atay Z, Yilmaz GC, Mamadova J, Akbarzade A, Sirikci O, Storbeck KH, Baris T, Chung BC, Bereket A. Revisiting Classical 3β-hydroxysteroid Dehydrogenase 2 Deficiency: Lessons from 31 Pediatric Cases. J Clin Endocrinol Metab. 2020 Mar 1;105(3):dgaa022
 83. Erbas IM, Abaci A, Anik A, Simsek E, Tuhan HU, Kocyigit C, Yıldız M, Dundar BN, Bober E, Catli G. Comparison of the effectiveness of simple carbohydrates on hypoglycemic episodes in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus: A randomized study in a diabetes camp. Pediatr Diabetes. 2020 Jul 13. doi: 10.1111/pedi.13077.
 84. Öztürk H, Özen B, Manyas H, Çatlı G, Dündar B. Can ocular changes be detected early in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus without retinopathy by using optical biometry and optical coherence tomography? Int Ophthalmol. 2020 Oct;40(10):2503-2514.
 85. Öztürk H, Özen B, Çatlı G, Dündar BN. Macular Variability in Children and Adolescents with Metabolic Syndrome: A Cross-sectional Study Examining the Associations with Anthropometric Measurements, Metabolic Parameters and Inflammatory Markers. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020 Mar 19;12(1):63-70. doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2019.2019.0082. Epub 2019 Aug 22.
 86. Deligözoğlu D, Kasap-Demir B, Alparslan C, Erbak H, Çatlı G, Mutlubaş F, Alaygut D, Soyaltın E, Arslansoyu-Çamlar S, Yavaşcan Ö. Can we use copeptin as a biomarker for masked hypertension or metabolic syndrome in obese children and adolescents? J Pediatr Endocrinol Metab. 2020 Nov 19;33(12):1551-1561. doi: 10.1515/jpem-2020-0240. Print 2020 Dec 16
 87. Erbaş İM, Altincik SA, Çatli G, Ünüvar T, Özhan B, Abaci A, Anik A.Does fludrocortisone treatment cause hypomagnesemia in children with primary adrenal insufficiency? Turk J Med Sci. 2021 Feb 26;51(1):231-237. doi: 10.3906/sag-2008-167
 88. Ünver Tuhan H, ÖztÜrk Atasoy T, Çatli G, Acar S, Abaci A, Üçüncü Egeli T, Demİr K, Can PŞ, Güleryüz H, Dündar BN, Böber E. The relationship of carotid intima-media thickness with anthropometric and metabolic parameters in patients with classic congenital adrenal hyperplasia. Turk J Med Sci. 2021 Jan 25. doi: 10.3906/sag-2001-57
 89. Yildiz M, Isik E, Abali ZY, Keskin M, Ozbek MN, Bas F, Ucakturk SA, Buyukinan M, Onal H, Kara C, Storbeck KH, Darendeliler F, Cayir A, Unal E, Anik A, Demirbilek H, Cetin T, Dursun F, Catli G, Turan S, Falhammar H, Baris T, Yaman A, Haklar G, Bereket A, Guran Clinical and hormonal profiles correlate with molecular characteristics in patients with 11β-hydroxylase deficiency. T.J Clin Endocrinol Metab. 2021 Apr 8:dgab225. doi: 10.1210/clinem/dgab225
 90. Manyas H, Eroğlu Filibeli B, Ayrancı İ, Güvenç MS, Dündar BN, Çatlı G. Early and late diagnoses of 17β-Hydroxysteroid dehydrogenase type-3 deficiency in two unrelated patients. Andrologia. 2021 Feb 14:e14017. doi: 10.1111/and.14017.
 91. Cingöz G, Özyurt G, Uzun H, Doruk ÖG, Küme T, Dündar BN, Çatlı G. High serum neurotensin level in obese adolescents is not associated with metabolic parameters, hyperphagia or food preference. J Pediatr Endocrinol Metab. 2021 Jun 21. doi: 10.1515/jpem-2021-0031.
 92. Çatli G, Acar S, Cingöz G, Rasulova K, Yarim AK, Uzun H, Küme T, Kızıldağ S, Dündar BN, Abacı A. Oxytocin receptor gene polymorphism and low serum oxytocin level are associated with hyperphagia and obesity in adolescents. Int J Obes (Lond). 2021 Jun 5. doi: 10.1038/s41366-021-00876-5.

Yararlı Bilgiler

Bloglar
Çocuğunuza diyabet tanısı konduysa..

On altı yıldır çocuk hekimi, 11 yıldır da Tip 1 diyabetli çocuklarla çalışan bir doktor anneyim. Meslek hayatındaki en büyük dönüm noktası nedir? diye soracak olursanız, hiç tereddütsüz ‘anne olmak’ diye cevaplarım. Daha önce de mesleğimi çok severek yapıyordum ama anne olduktan sonra özellikle kronik hastalığı olan çocukların ebeveynlerini daha iyi anladığımı, yaşadıkları endişeyi yüreğimin [...]

Hormon Bozucuları Hiç Duydunuz mu?

Hormon bozucu kimyasallar normal hormonlarımızı taklit edebilen, kendi doğal hormonlarımızın etkisini engelleyebilen veya vücudumuzun farklı hormonlara karşı hassasiyetini değiştirebilen maddelerdir. Sentetik ve doğal (fitoöstrojen) olarak bulunabilirler. Hormon bozucular erken ergenlik, obezite, diyabet, metabolik sorunlar, kalp-damar hastalıkları, sperm kalitesi ve doğurganlıkta azalma, bağışıklık sorunları, kanser, öğrenme güçlüğü gibi birçok istenmeyen sonuçla bağlantılıdır. Ağız, solunum ve cilt [...]

VADİİSTANBUL

Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok, 34396 Sarıyer/İstanbul

ULUS

Ulus Ahmet Adnan Saygun cad, Canan Sk., 34340 Beşiktaş

İLETİŞİM BİLGİLERİ

(0212) 999 60 99
[email protected]
Randevu Alın